Insusmart

Insusmart

Cách nhiệt Insusmart

trong Sản phẩm

Cách nhiệt Insusmart là vật liệu cách âm, cách nhiệt có khả năng chịu lực cao, khó rách, không thấm nước. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM (USA).

Xem thêm